Verlengde schooldag

De Verlengde Schooldag

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen gebruik maken van de Verlengde Schooldag. Deze start direct na schooltijd. Deelname is facultatief en het tijdstip waarop u uw kind weer ophaalt spreekt u af. Betaling geschiedt per 15 minuten deelname.
Bij voldoende interesse is het ook mogelijk dat wij op andere dagen zullen starten met de Verlengde Schooldag.
Bij de Verlengde Schooldag ligt het accent op creativiteitsontwikkeling en gezamenlijkheid.

Voor meer informatie: info@jpthijsseschool.nl

Kinderyoga tijdens de Verlengde Schooldag

Sinds november 2017 wordt er op donderdagmiddag ook kinderyoga aangeboden.  De yogales wordt gegeven door een yogadocent. De groep wordt opgedeeld in 2 leeftijdscategorieën,  de ene week is de yogales voor kinderen van groep 1 t/m 3, de andere week is het voor kinderen van groep 4 t/m 8. De yogales vindt op school plaats van 15.00-16.00. Kinderen die aan de les deelnemen kunnen niet voor 16.00 worden opgehaald. Voor kinderen die op dat moment al gebruik maken van de Verlengde Schooldag brengt dit geen extra kosten met zich mee.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Eline van Reen, de coördinator van de Verlengde Schooldag.

_KLM6592_1