Verlengde schooldag

De Verlengde Schooldag

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen gebruik maken van de Verlengde Schooldag. Deze start direct na schooltijd. Deelname is facultatief en het tijdstip waarop u uw kind weer ophaalt spreekt u af. Betaling geschiedt per 15 minuten deelname.
Bij voldoende interesse is het ook mogelijk dat wij op andere dagen zullen starten met de Verlengde Schooldag.
Bij de Verlengde Schooldag ligt het accent op creativiteitsontwikkeling en gezamenlijkheid.

Voor meer informatie: info@jpthijsseschool.nl

 

_KLM6592_1