Ouderraad

Ouderraad

De O.R. heeft onder meer tot taak de samenwerking tussen de ouders enerzijds en de school, het onderwijzend personeel anderzijds te bevorderen. De O.R. wil zo een positieve bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs.
De O.R. organiseert allerlei activiteiten of helpt het team bij de uitvoering ervan. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, kerstvieringen, Pasen, jaarafsluiting, ateliers, uitvoeringen, tentoonstellingen, sportactiviteiten, enz.
 

Leden OR

  • Barbara Berends (penningmeester)
  • Patricia Wijers
  • Annelies Bus
  • Eefje Engels
  • Femke Heikamp
  • Margreet van Caldenberg (vanuit het team)
  • Liesbeth Aalmoes (vanuit het team)

Voor een verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage, Klik hier