Ouderhulp

Ouderhulp

Ouders hebben op onze school een steeds belangrijkere rol. Op initiatief van de MR is er een actieve werving onder ouders om school te ondersteunen bij allerlei zaken die niet direct met lesgeven te maken hebben. Dit scheelt uiteindelijk voor de leerkrachten veel tijd. Tijd die besteed kan worden aan de primaire taak: goed onderwijs geven aan alle kinderen.
Taken die ouders voor school oppakken hebben te maken met:

 • Ouderraad
 • Medezeggenschapsraad
 • Aankleding gebouw
 • PR
 • Foto’s maken
 • Coördinatie natuuractiviteiten
 • Onderhoud speelplaats en surveillance
 • Sportactiviteiten
 • Schoolfruit
 • Luizencontrole
 • Bibliotheekactiviteiten