Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen binnen PPO – de Link direct betrokken bij het realiseren van de voor- en naschoolse opvang. De scholen moeten deze opvang formeel regelen.
Wij hebben voor de makelaarsrol gekozen en met  stichting kinderopvang SKAR een convenant afgesloten.
Daarmee verplicht de SKAR zich de voor- en naschoolse opvang voor ons te regelen. Kinderen die hier gebruik van maken worden na schooltijd door een begeleider van de buitenschoolse opvang opgehaald.  Ook kunt u zich online inschrijven op: www.skar.nl

Natuurlijk bent u niet verplicht de voor- en naschoolse opvang bij de SKAR af te nemen. Ook andere organisaties in onze gemeente bieden deze diensten aan. De keuze is aan u.