Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs is elke school verplicht een School ondersteuningsprofiel te hebben. In dit document staat in welke mate een school (al) voldoet aan de basisondersteuning geformuleerd door het samenwerkingsverband. Maar ook op welke punten de school meer biedt dan deze basisondersteuning.

De basisondersteuning is kort gezegd de ondersteuning die elke basisschool zou moeten kunnen bieden met de basisfinanciën die de school vanuit het Rijk krijgt.

De basis die de Thijsseschool (maar ook onze vestiging De Wegwijzer in Doorwerth) biedt voldoet. Hiernaast onderscheidt onze school zich op het gebied van leerlingzorg. Het werken met groepsplannen, individuele plannen, ontwikkelingsperspectieven, etc., inclusief de communicatie met ouders daarover, staat. Dit betekent dat de school meer dan de gemiddelde school kan werken met kinderen die een specifieker leerprobleem hebben. Let wel: binnen de reguliere setting zijn de mogelijkheden natuurlijk niet eindeloos. Sommige kinderen zijn meer gebaat bij een speciale school, met bijbehorende begeleiding en bekostiging.

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van onze school. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider, de locatieleider of de directeur.