Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs is elke school verplicht een School ondersteuningsprofiel te hebben. In dit document staat in welke mate een school (al) voldoet aan de basisondersteuning geformuleerd door het samenwerkingsverband. Maar ook op welke punten de school meer biedt dan deze basisondersteuning.

De basisondersteuning is kort gezegd de ondersteuning die elke basisschool zou moeten kunnen bieden met de basisfinanciën die de school vanuit het Rijk krijgt.

De basis die de Thijsseschool (maar ook onze vestiging De Wegwijzer in Doorwerth) biedt voldoet. Wij richten ons op de diversiteit aan kinderen, waarbij gezegd moet worden dat de mogelijkheden binnen de bekostiging van het reguliere onderwijs niet eindeloos zijn.

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van onze school. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider, de locatieleider of de directeur.