Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids van onze school is bestemd voor alle ouders / verzorgers van de kinderen die nu op school zitten.
Toekomstige ouders willen wij met deze gids informeren over wat ze op onze school kunnen verwachten. Sinds schooljaar 2013-2014 wordt de gids niet meer standaard in papieren vorm verspreid. Wanneer u prijs stelt op een fysiek exemplaar, laat ons dat dan weten. We leggen er dan een voor u klaar. Elk jaar wordt de inhoud van deze gids aangepast. Als u op- en/of aanmerkingen heeft over de inhoud van deze gids, laat het ons dan even weten. Wellicht kunnen we voor het jaar erna de gids nog completer maken.
De volledige schoolgids kunt u hier downloaden.
omslag schoolgids 2015-2016