Welkom op de website van de dr. Jac. P. Thijsseschool

Over onze school

Welkom op de website van de Dr. Jac. P. Thijsseschool te Renkum.  Op deze site geven wij een beeld van onze basisschool. Een school waar creativiteit gestimuleerd wordt, kinderen mogen genieten van de natuur en in een totaalconcept gedegen onderwijs gegeven wordt.

Mocht u na het het zien van deze website geïnteresseerd zijn geraakt in onze school, dan kunt u heel eenvoudig een afspraak maken, om een keer onze school “in bedrijf” te zien en te ervaren. U kunt hiervoor bellen of mailen.

beeld

houtsnijwerk op het kleuterplein, gemaakt door Odo Verplanke.

Als school hechten wij veel waarde aan:

  • Cultuureducatie: het stimuleert kinderen tot creatief denken. De beeldende kunst is hierbij voor ons momenteel een vertrekpunt.
  • Kanjertraining: gezamenlijke taal als het gaat om de menselijke interactie.
  • Natuurbeleving: De natuur als tegenhanger van de computer en het verblijf binnen. Lekker in de pauze een hut bouwen, verstoppertje doen of voetballen.
  • Totaalonderwijs: Gewoon één boek waar alles in staat! Een thematische aanpak waarbij klassenoverstijgend werken eenvoudig geregeld is.

Als extra:

  • Wij werken met een continurooster. Van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag tot 12.15 uur
  • Bij de Verlengde Schooldag kunnen kinderen op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tegen een kleine vergoeding tot 17.30 uur op school blijven onder begeleiding van de onderwijsassistente.

_KLM6439_1